Zawór stałego poziomu wody niskiego ciśnienia

DrukujE-mail
Opis
  • Zawór niskiego ciśnienia z czarną końcówką, przystosowany do użycia z wodnymi instalacjami grawitacyjnymi.
  • Niezawodny zawór do poideł ze stałym poziomem wody: POLYSPRING, POLYNOX i POLYMAX
  • Przystosowane do pracy z instalacją grawitacyjną (niskiego ciśnienia)